Fitin
top banner
voucher
thongtinchuongtrinh

1. Thời gian thực hiện chương trình: Từ ngày 24/12/2020 đến ngày 23/04/2021

2. Nội dung ưu đãi:
- Khách hàng sử dụng thẻ quốc tế SCB phát hành để tiến hành thanh toán trên fitin.vn
- Mã giảm giá SCB100 giảm 100.000 VNĐ cho đơn hàng từ 800.000 VNĐ
- Mã giảm giá SCB200 giảm 200.000 VNĐ cho đơn hàng từ 1.500.000 VNĐ
- Mã giảm giá SCB1TR5 giảm 1.500.000 VNĐ cho đơn hàng từ 10.000.000 VNĐ

3. Thẻ áp dụng:
Thẻ quốc tế do ngân hàng SCB phát hành.

4. Điều kiện áp dụng:
- Khách hàng vui lòng đăng nhập để sử dụng mã giảm giá.
- Số lượng mã giảm giá có giới hạn và chương trình có thể kết thúc trước thời hạn.
- Mã không có giá trị quy đổi thành tiền mặt và không được chuyển nhượng. Chương trình không áp dụng đồng thời với các mã giảm giá khác.
- FITIN được miễn trách nhiệm đối với các trường hợp bất khả kháng xảy ra trong thời gian diễn ra chương trình bao gồm nhưng không giới hạn lỗi hệ thống, lỗi đường truyền Internet làm cho các giao dịch bị sai lệch, không thực hiện được.
- FITIN không có trách nhiệm cấp lại các mã ưu đãi bị gián đoạn, bị hủy bỏ do sản phẩm đã hết, lỗi sự cố kỹ thuật hoặc do sử dụng không đúng cách.
- FITIN có quyền quyết định cuối cùng trong tất cả các vấn đề liên quan đến chương trình.
- FITIN chỉ tiếp nhận các khiếu nại liên quan trong thời gian ưu đãi còn hiệu lực.
- Bằng việc tham gia Chương trình khuyến mại này, Khách hàng mặc định chấp thuận tất cả các điều khoản trên.
- Trường hợp quý khách cần được hỗ trợ khi mua sắm tại FITIN, xin vui lòng liên hệ đến bộ phận Chăm sóc Khách hàng của chúng tôi tại hotline 1900 3008 hoặc email dichvukhachhang@fitin.vn.

muangay